Hizmetlerimiz

Estetik - Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Estekik Operasyonlara Başvurma Oranları Hızla Artıyor

Eskiden çok önemsenmeyen estetik sorunlar, artık teknolojinin ve zamanın gelişmesi ile önemli bir hale gelmiştir. Estetik sorunu olan kişiler, ciddi psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Görsellik, dış görünüm gibi önemli ayrıntılara dikkat eden kişiler, estetik sorunları nedeni ile kendilerinde bir eksiklik olduğunu düşünerek sosyal ortamdan uzaklaşmaktadırlar. Bunun sonucunda tamamen içine kapanan kişilerde zamanla psikolojik sorunlar da görülmeye başlamaktadır.

Eski zamanlarda teknolojinin bu kadar gelişmemesi nedeni ile estetik sorunlar çözümlenemez iken, artık teknolojinin son derece gelişmesi ve bunun da sağlık alanına yansıması ile estetik - plastik ve rekonstrüktif cerrahi dalı geliştirilmiştir. Cerrahi tıp biliminin diğer dallarına göre daha yeni olan bu branş dalı ile insanların yaşamış oldukları estetik sorunları kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır. İlgi alanı çok geniş olan estetik - plastik ve rekonstrüktif cerrahi dalı, ilerlemesi ve gelişmesi açısından en hızlı tıp dallarının başında yer almaktadır. Bu tıp dalı estetik cerrahi dalı ile plastik ve rekonstrüktif bilim dalı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Rekonstrüktif cerrahi de doğum nedeni ile ya da doğumdan sonra ortaya çıkmış olan nedenlerin etkisi ile vücutta oluşan ve normal olmayan vücut yapıları tedavisi uygulanır. Bu dalın temel amacı kişinin etkilenen vücut yapısının işlevini yeniden kazanmasını sağlamaktır. Bu nedenle onarım cerrahisi adını almaktadır.

Estetik cerrahide ise dış görünüşü ile kendini daha iyi hissetmek isteyen hastaların tedavileri yapılır. Dış görünüm gelişen modern hayatta, çok önemli bir etken haline gelmiştir. Buna bağlı olarak son dönemlerde insanlar yalnızca ruhsal olarak değil, etkili dış görünümleri ile de kendilerini iyi hissetmek istiyorlar. Kişilerde hoşa gitmeyen vücut yapıları şekillendirilmektedir. Bu sayede kişinin dış görünümü değiştirilirken kendine bakışı da değiştirilmektedir. Teknolojik gelişmeler ışığında gelişen estetik cerrahi operasyonlarında başarının artması ile bu operasyona başvuranların sayısı artmaktadır. Operasyonun kalıcı etkileri insanları hem çok memnun hem de çok mutlu etmektedir.

İnsanlar sosyal birer varlıklardır. Bu nedenle kişinin kendisine olan bakışı hem sosyal ilişkilerini hem de tüm yaşamını doğrudan etkilemektedir. Kişinin kendine olan bakışının değişmesi topluma yansımakla beraber, kaybedilen güvenin de geri gelmesini sağlamaktadır. Kişi kendi ile daha barışık bir hale gelmektedir.

Estetik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uygulama Alanları Çok Geniş

Oranım cerrahisi denilen rekonstrüktif cerrahi ile doğumsal anormallikler, kaza sonucunda oluşan yaralanmalar, gelişimsel bozukluklar, tümörler, enfeksiyonlar ve diğer birçok hastalık nedeni ile oluşan vücut hasarları tedavi edilir. Bu nedenle rekonstrüktif cerrahi alanı çok geniştir. Rekonstrüktif cerrahi ile uygulanan alanın görünümü değişse de temel amaç görüntüyü değiştirmek değil, sorunlu kısmın eski işlevini kazanmasıdır. Kendiliğinden iyileşmesi mümkün olmayan ve kendi kendine iyileşmesi ile daha da kötüleşen vücut hasarları bu sayede kısa sürede eski haline getirilmektedir.

Estetik cerrahide ise rekonstrüktif cerrahinin tam tersi olarak vücut veya hoşa gitmeyen alan işlevini yitirmemiştir. Dış görünüşünden memnun olmayan kişiler, daha güzel ve istedikleri şekilde görünebilmek için herhangi bir sorun yaşamasalar da sadece estetik amaçlı bu operasyona başvurmaktadırlar. Estetik ve rekonstrüktif cerrahide her bir hastanın problemi, tedavi seçenekleri, tedaviden beklentileri, tedavinin riski ve sonuçları farklıdır. Bu nedenle estetik ve rekonstrüktif cerrahi için başvuran kişilere geniş bir tarama yapılır ve ne gibi sorunları olduğu dinlenir. Bu tarama sonucunda hastaya hangi işlemin nasıl uygulanacağına karar verilerek hasta bu konuda bilgilendirilir ve onayı ile fikirleri alınarak gerekli olan tedavi işlemine başlanır.

Paylaş: